47-400, Racibórz

ul. Słoneczna 31

tel. 324155269

przedszkole@p14raciborz.pl

Przedszkole nr 14 "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Program Edukacji Antytytoniowej

,,Czyste powietrze wokół nas" 

Sprawozdanie z realizacji programu przedszkolnego antynikotynowego

 Rok szkolny 2022/2023

 

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole przystąpiło do  programu "Czyste powietrze wokół nas", który jest jednym z istotnych projektów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy. Przedsięwzięcie również koordynowane jest przez Państwowy Inspektorat Sanitarny.

Cele programu:

-   uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata

-   zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

-   wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego

-  zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

-  zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Formą realizacji programu był cykl 5 zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci: „Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymów”; „Co i dlaczego dymi?”; „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”; „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”; „Jak unikać dymu papierosowego?”.

W warsztatach uczestniczyły dzieci 5-6 letnie. Podczas realizacji zajęć, dzieci były  na wycieczki podczas, której obserwowały  różne źródła dymu oraz zapoznały się z filmem pokazującym  jego szkodliwość. Na kolejnych zajęciach starszaki wykonały plakaty dotyczące dymów. Przedszkolaki ozdabiały także postać Dinka, kolorowały kwiaty oraz poszukiwały tabliczki z  zakazem palenia. Nasi najmilejsi,  samodzielnie wykonali znaczki z „Zakazem palenia!” i uczyły się śpiewać piosenki o zielonym Dinku.

Program „ Czyste powietrze wokół nas” cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Chętnie uczestniczyły w zajęciach, łatwo przyswajały informacje na temat problemu dymu tytoniowego oraz jak unikać sytuacji, w których dzieci przebywają w pomieszczeniach zadymionych.