47-400, Racibórz

ul. Słoneczna 31

tel. 324155269

przedszkole@p14raciborz.pl

Przedszkole nr 14 "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Jesteś tutaj: Start / Dla Rodziców / Plan Dnia

Plan Dnia

6.00-8.00- dyżur poranny schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne, w kącikach zabaw i zainteresowań, zabawy przy stolikach.

8.00-8.45- I.  zajęcia poranne „Ranek”  (opowieść ruchowa, ćw. oddechowe, grafomotoryczne itp.)

8.45-9.00- zabiegi sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania

9.00-9.20- śniadanie

9.20-9.30- zabiegi higieniczne

9.30-10.30- II. Zajęcia właściwe  ( zajęcia organizowane przez nauczyciela, wynikające z założeń programu wychowania przedszkolnego i podstawy programowej )

10.30-11.00- zabawy organizowane przez nauczyciela ( zabawy kołowe, ruchowe, sprawnościowe z wykorzystaniem różnorodnych form aktywności);

11.00-11.45- zabawy na świeżym powietrzu, wyjście na spacer lub zabawy w sali dydaktycznej

11.45- 12.00- czynności porządkowe, słuchanie  czytania na głos lub zabawy wyciszające, relaksacyjne

12.00-12.10- zabiegi higieniczne, przygotowanie się do obiadu

12.10-12.30- obiad

12.30-13.30- odpoczynek poobiedni, leżakowanie,

13.30- 14.00- czynności  doskonalące samoobsługę, podwieczorek

14.00-14.20- III. Zabawy popołudniowe (zabawy dydaktyczne, ruchowe ze śpiewem, zabawy przy stolikach)

14.20-15.00- zabawy wg zainteresowań dzieci

15.00-16.30- dyżur popołudniowy, rozchodzenie się dzieci do domu;

 

POSIŁKI W PRZEDSZKOLU:

śniadanie- 9.00

obiad -12.00

podwieczorek- 14.00