47-400, Racibórz

ul. Słoneczna 31

tel. 324155269

przedszkole@p14raciborz.pl

Przedszkole nr 14 "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Jesteś tutaj: Start / O nas / Nasze przedszkole

Nasze przedszkole

OFERTA PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinachod 6.00 do 16.30.

OFERTA EDUKACYJNA

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci
dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków
tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę
wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania
uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka
zatrudniamy wykształconą, ambitną kadrę pedagogiczną w tym specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego i logopedę
posiadamy bardzo dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne : dywan interaktywny, tablicę interaktywną i monitory interaktywne 
promujemy zdrowy styl życia 
jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami- wspólne uroczystości, zajęcia otwarte dla rodziców, warsztaty

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia:
Religia - dwa razy w tygodniu
J. angielski - codziennie, w grupach młodszych 15 min./w grupach starszych 30 min. zajęć dydaktycznych
Terapia logopedyczna - indywidualna oraz grupowa 15 godzin w tygodniu
Terapia pedagogiczna - indywidualna oraz grupowa w tym praca z pedagogiem specjalnym 11 godz w tygodniu
• Zajęcia z pedagogiem specjalnym – indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców
• Zajęcia z psychologiem – indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców

Ponadtodzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach kreatywnych stymulujących indywidualny rozwój i określających osobiste predyspozycje i zainteresowania, są to m.in. warsztaty plastyczne, muzyczno-rytmiczne, językowe, taneczne.

PRACA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZA

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka - prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, prasa lokalna, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania i wyjazdy integracyjne, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, zebrania, prelekcje). Praca wychowawczo- dydaktyczno–opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

 

METODY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STOSOWANE
W PRZEDSZKOLU

Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów.

 

INNOWACYJNE DZIAŁANIA

* Zajęcia prowadzone

* Zajęcia matematyczne prowadzone z elemntami kodowania

* Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego

* Ćwiczenia gimnastyczne metodami twórczymi Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

* Zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy Klanza

*Zajęcia rytmiczne, taneczne, ekspresji ruchowej Strauss,

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

* Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które po raz pierwszy zostały przyjęte do przedszkola.

* Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

* Jesienne spotkanie lub wyjazd integracyjny.

* Pasowanie na przedszkolaka.

* Dzień Pluszowego Misia.

* Andrzejki.

* Mikołajki.

* Spotkanie wigilijne.

* Dzień Babci i Dziadka.

* Bal Karnawałowy.

* Przedszkolaki z biało – czerwoną.

* Dzień Mamy i Taty.

* Dzień Dziecka.

* Wycieczka dzieci, rodziców i nauczycieli.

* Uroczyste pożegnanie przedszkola.