47-400, Racibórz

ul. Słoneczna 31

tel. 324155269

przedszkole@p14raciborz.pl

Przedszkole nr 14 "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Europrzedszkolaki 2024

Dnia 16.05.2024r. Odbyła II edycja Festiwalu Twórczości Dziecięcej pod nazwą Europrzedszkolaki 2024. W wydarzeniu wzięli udział wychowankowie raciborskich przedszkoli, prezentując swoje umiejętności muzyczne w języku angielskim .

Podziękowanie sponsorom

- Michałowi Cudak - główny koordynator programu powszechnej edukacji dwujęzycznej Bilingual Future,

- wodociągi raciborskie,

- Dyrektorowi Areny Rafako za udostępnienie sali;

- Piotrowi Haładus – za oprawę muzyczną,

- Babci Leona z grupy „Króliczki „

- wszystkim pracownikom przedszkola nr 14 oraz rodzicom za pomoc w ubiorze dzieci

Gratulujemy wszystkim uczestnikom muzykalności i odwagi, a nauczycielom dziękujemy za wkład pracy włożony w przygotowanie wokalistów.